Store Directories

UPPER ground


plan

ATM   FOOD & BEVERAGES
BANK ISLAM UG   STARBUCKS COFFEE UG : 46
CIMB BANK UG   BURGER KING UG : 43-45
    PIZZA HUT UG : 38
BEAUTY / HEALTH & WELLNESS   MCDONALD'S UG : 12-13
THE BODY SHOP UG : 10   KFC UG : 36-37
         
BOOKS & STATIONERY   JEWELLERY / TIMEPIECE & OPTICAL
FABER-CASTELL PREMIUM KIOSK UG : 42 (K)   RADO UG : 01
      SWATCH UG : 21
CONVENIENCE & SERVICES   3S EYESIGHT OPTIC UG : 11
INFORMATION COUNTER UG   TOKYO TIME UG : 31-32
POLICE KIOSK UG      
GOVERNMENT KIOSK UG   MAJOR RETAILER & SUPERMARKET
      PARKSON DEPARTMENTAL STORE - COSMETICS & FRAGRANCES UG
         
      SHOES / BAGS & LEATHERWEAR
      GUESS ACCESSORIES UG : 22-23

 


"This modern, state-of-the-art Shopping Mall is within a classical building façade that is adding life, vibrancy and excitement to Kuching City."

Wa